«du som har tent millioner av stjerner»

Hver onsdag i fastetiden fortsetter vår pastor Christina Thaarup å dele en sang eller salme som hun håper og tror vil være til glede og oppmuntring. Denne uka er det den flotte danske salmen «Du som har tent millioner av stjerner». Hør og se videoen her på hjemmesiden vår!

Salmen framføres av sjefsdirigenten i Danmark Radios Pigekor, Philip Faber, og er hentet fra det meget se- og hørverdige daglige programmet på DR1-tv som heter «Morgensang». Klikk på «play»-knappen midt på bildet!

Dette er Christas begrunnelse for ukens valg: «Onsdagens fastesalme er en dansk salme som heter «Du som har tent millioner av stjerner». Den er skrevet av Johannes Johansen.Den tar utgangspunkt i troen på Guds storhet, som også er tilstede i våre, små hverdagsliv. Og så er salmen en bønn. En bønn der det takkes for alt godt vi har i våre liv og en bønn der vi ber Gud om hjelp til å være de mennesker han har tenkt vi skal være, vet vi kan være, som vi er skapt til å være. Fortsatt god fastetid!

Du kan også se videoen på Trondheim Metodistkirkes Facebookside: https://www.facebook.com/metodistkirkenitrondheim/ Ved å scrolle litt, vil du der dessuten finne de tidligere fasteonsdags-salmene/sangene Christina har valgt.

«Du som har tændt millioner af stjerner» er altså skrevet av den danske biskop Johannes Johansen i 1981, og den vakre melodien er komponert av Erik Sommer. Det er en salme vi garantert kommer til å synge i kirken!

Hjemmesidens redaktør har for øvrig tatt seg den frihet å oversette «Du som har tent millioner av stjerner» til norsk. Og her er den:

Du som har tent millioner av stjerner,
Tenn i vårt mørke en skinnende tro.
Du er vårt lys, og du vokter og verner
oss, så vi sover i trygghet og ro.

Takk at idag nådens lys oss berørte
takk for all glede og trøst du oss ga.
Tilgi alt godt som vi ikke utførte 
Tilgi alt ondt som vi gjorde og sa.

Takk for hver glede som fylte vårt hjerte
hver gang du gjorde vårt liv til en fest.
Hjelp oss å bære hver byrde, hver smerte
gi oss din kraft når vi trenger den mest.

Takk for de menneskers omsorg vi møtte 
når vi fant livsveien vansk’lig å gå! 
Nå er det vi som må hjelpe og støtte  
- møt du oss selv i de svake og små.

Du, som har tent millioner av stjerner,
mørket må vike for lyset fra deg.
Du, alles skaper som vokter og verner,
la lys fra oss lyse opp andres vei!