ÅRSRAPPORT MED FOTO-minner

Menighetens årsmøte/menighetskonferanse’21 er berammet til tirsdag 27. april. Om det blir holdt fysisk, digitalt eller i en «hybrid-variant» er ennå ikke klart. Men årsmøtedokumentene er i alle fall klare! Her på hjemmesiden finner du en Dropboxfil som gir deg tilgang til komplett rapporthefte (med mange foto fra det merkelige året 2020), og til hvert saksdokument separat. Klikk deg inn på linken (under bildet), og se tilbake på menighetens liv og virke i 2020. Det er mer innholdsrikt enn du kanskje husker…

klikk på denne linken, så kommer du til årsmøtepapirene: https://www.dropbox.com/sh/v6bwg1pken01otw/AAAE9z8cp9Ct1y9upmbTBpqIa?dl=0