«SKAP et hjem for alle!»

For fem år siden holdt hun en inspirerende, engasjerende og utfordrende preken i Trondheim Metodistkirke; en preken som ble et viktig bidrag til revitaliseringen av menigheten vår. Nå hilser biskop Sally Dyck oss i en video og oppmuntrer oss til fortsatt å være en menighet som åpner sitt hjerte og sine dører og skaper et «hjem» for alle mennesker.

I videoen forteller biskop Sally at hun er særlig for dens historiske åpenhet og for det samiske utfolket (samemøtet i 1917) og jødene (den hemmelige synagogen på kirkeloftet i 1941/42. Og hun er opptatt av at dette ikke bare må være historie, men prege oss som menighet og kirke idag.

Sally Dyck var i Trondheim som medlem av Kirkenes Vrdensråds sentralkomite, som hadde lagt sitt møte til byen vår i slutten av juni 2016. Vi hadde invitert de 14-15 representantemne for ulike metodistkirker; de tok med seg kolleger fra sentralkomoiteen slik at vi hadde 40-50 internasjonale gjester på gudstjenesten. (du kan lese mer om denne helt spesielle gudstjenesten her: https://wordpress.com/post/trondheimumc.com/12088

Da hun besøkte oss i 2016 var Sally biskop i Chicago. I 2019 ble hun valgt til biskopsrådets «ecumenical officer», og er altså vår kirkes fremstre representant overfor andre kirker og trossamfunn.

I løpet av sommeren håper vi å kunne bringe ytterligere et par videoer med hilsner fra folk som deltok i den historiske gudstjenesten.

Biskop Sally Dyck har fortsatt glassengelen hun fikk overrakt under gudstjenesten i Trondheim 26. juni 2016.