Et pastoralt kjønnskifte-vitnesbyrd

Fordi hun vil være et vitnesbyrd for andre som er på en tilsvarende “reise” , har metodistpresten Mary Johnson valgt å dele historien om sin forvandling fra å være pastor Michael Johnson, gift med UMC-biskop Peggy Johnson, til å leve som personen Gud skapte henne til å være – og fortsatt  den nylig pensjionerte biskop Peggys ektefelle.

Pastor Mary Johnson (tidligere Michael )

I løpet av kjønnsidentitets-prosessen, har Mary Johnson opplevd at hennes gudsbilde har endret seg noe. «Tidligere var mye av min forståelse av kristendom knyttet til «lydighet», forteller hun. Men nå har hun innsett at «Gud bare ønsket min kjærlighet og Gud ønsket å elske meg. Gud ønsket glede i livet mitt, og fred i sjelen min, og det er noe som er forskjellig fra at Gud ønsker lydighet uansett.»

Du kan lese Marys spennende og flotte historien her: (publisert på Baltimore-Washington Conference’s hjemmeside 11.oktober)

https://www.bwcumc.org/news-and-views/johnson-shares-her-story-of-transitioning-to-trans-woman/?mkt_tok=MDc4LUpYUS02NDMAAAGAEFamWw__ogalP-xL73r9avLgFZwmveAuAvEdXnCZ-z-V_q4nhp00Xy7xvpTk-V2ySPc02YgVwJ-BX1Qn3g16bn46mo-xSJ4WdCvik54EqZhl9A

Et foto fra tiden da Mary ennå var Michael Johnson. (Biskop Peggy Johnson t.v.)

Og du kan lese et informativt, fyldig og gripende intervju med pastor Mary Johnson her:

https://www.bwcumc.org/news-and-views/qa-with-rev-mary-johnson/

og med biskop Peggy Johnson her:

https://www.bwcumc.org/news-and-views/qa-with-bishop-peggy-johnson/