HØSTOFFER MED DÅP, NY DÅPSSALME OG PUSLESPILL

Vi var godt over 60 i kirken til høstoffergudstjeneste og dåp, søndag 24.oktober. Gudstjenesten bød på et meget hyggelig gjensyn og -hør med «gammelpresten Kjell Werner Rødder, barenåp ned «urpremiere» på ny dåpssalme, og overrekkelse av et 1000-biters puslespill med kirkebygget som motiv.

Gudstjenesten ble ledet av pastor Christgiona Thaarup som også forrettet dåpen. Det var lille Iver Johannes, sønn av Siri og Hans Kristian Strømme, og lillebror de de stolte storesøsken Alma og Olav, som ble døpt. Hele dåpsfamilien og de to prestene deltok inngangsprosesjonen ved starten av gudstjenesten.

Dåpen ble innledet med «urpremiere» på en helt nyskrevet dåpssalme, skrevet av Ole-Einar Andersen, som lenge har savnet en dåpssalme med utgangspunkt i metodistisk teologi. Du finner salmen Du var alltid min», på slutten av dette gudstjenestereferatet,

Etter en rekke ønsker om, og planlagte besøk av «gammelpresten» vår, Kjell Werner Rødder, tillot covid-stuasjonen nå endelig at det kunne la seg gjennomføre. Og da sørget Kjell og fru Jorunn å være i byen en drøy uke! De deltok også på myldrermiddagen mandag 18. oktober.

NY START

«Ny start» er denne høstens overordnede tema for våre gudstjenester, og pastor Kjell Wertner Rødder innledet sin preken slik: – Ingen ny start skjer i et tomrom, eller vakuum. For vi bærer alle med oss erfaringer, oppfatninger, vår egen lille bagasje om du vil og slik rommer ethvert øyeblikk vi møter også noe av fortiden og bærer samtidig i seg en kima av framtiden. All menneskelig erfaring bekrefter det,

Han viste til et sterkt møte med tyske diakonisser i Vest-Berlin, som etter murens fall i 1989 utvidet sitt virkeområde østover. Hjemmesykepleierne dro på mopeder inn i den gamle østsonen for å hjelpe. Kriminaliteten i området var stor, mordraten var skyhøy og de måtte ofte utføre sin hjelp med politieskorte. Diakonissene valgte også å selge unna verdifulle eiendommer de ”satt på” i ambassadestrøket, og  investere disse midlene i et stort, gammelt og nedslitt sykehus i den tidligere østsonen. 90 % av de kommunistisk ansatte fulgte med inn i en ny organisasjon med diakonal og kristen ideologi.

Den teologiske begrunnelsen for dette dramatiske oppbruddet og nyorientgerimngen, fant diakonissene i profeten Jeremias brev til de landsforviste jødene i Babylon. Jødene kjente på sorg, savn og avmakt og tap av religiøs og politisk innflytelse. I den situasjonen får de denne beskjeden:

Bygg dere hus og bo i dem, plant dere hager og spis frukten!  6 Ta dere koner og få sønner og døtre! Ta koner til sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre.  7 Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den! For når den har fred, har også dere fred.”

Altså, slutt å la mimringen over fortiden og lengselen etter Jerusalem hemme dere. Ta den nye situasjonen på alvor, ta konsekvensen av det og gjør det beste ut av det!

Pastor Kjell Werner Rødder mente at Jeremias’ brev til jødene i Babylon, og de tyske diakonissenes praktiske forståelse av det budskapet, sier oss noe viktig om både troen og om Guds vesen og væremåte. Og det sier noe vesentlig hva som bør være tilstede – hvor vi skal ha fokus – ved enhver ny start, når vi skal vurdere situasjonen vi befinner oss i, når avgjørelser må tas og tvinges til å foreta valg. Bibelens tekster gir ikke først og fremst detaljert anvisning for hva vi kan eller må gjøre, men trekker opp noen viktige prinsipper for tro og liv. Gir oss en hjelp i tilnærming og forståelse av vår livssituasjon under alle forhold.     

Kjell konkkluderte med to «påstander», at Gud er historiens Gud og at Gud alltid er nær og over alt. Gud er ikke terrirorial. Gudbundet og begrenset til spesielle tider eller geografiske steder. Og bak og under og foran har vi det kristne HÅPET.

– Det hender at livet tar en brå vending, følelser settes i bevegelse og situasjonen  krever mer av oss en vi synes å forstå eller makte. Det kanvære sorg og savn eller pur glede som forvirret ja, til og med handlingslammet oss. Da tegner Guds ord et bilde av HÅPET som overgår all forstand, et håp som  ikke er avhengig av ytre omstendigheter. Håp  som  troens tross mot omstendighetene, sa pastor Kjell Werner Rødder, og oppfordret alle til å bli med å synge avslutningssalmen «Jeg tror påjordens forvandling».

Som tusen takk for besøket, og for sin tidligere tjeneste i Trondheim, fikk pastor Kjell Werner Rødder overrakt det aller første eksemplaret av et puslespill på 1000 biter med kirkebygget vårt som motiv!

Etter gudstjenesten var det godt besølkt og heftig summende kirkekaffe i Wesleysalen.

Nyskrevet metodistisk dåpssalme

Etter et nesten livslangt savn av en dåpssalme med metodistisk teologi, har menighetens medlem Ole-Einar Andersen forsøkt å gjøre noe med det.  Den enkle, lille salmen «Du var alltid min», fikk sin debut på høstoffer- og dåpsgudstjenesten i Trondheim Metodistkirke søndag 24. oktober.

– Det finnes mange flotte norske dåpssalmer, med tanker og bilder jeg med glede deltar i sangen av. Men så, i et vers eller to, kan det dukke opp formuleringer som signaliserer en (som regel luthersk) dåpsforståelse jeg ikke føler meg helt hjemme i, sier Ole-Einar.

– Det dreier seg da ofte om en understrekning av dåpens frelsende kraft, som blir litt i overkant av hva jeg som metodist føler meg teologisk komfortabel med, forteller han.

­– Jeg har så lenge som jeg har vært bevisst metodist, egentlig savnet en dåpssalme som ikke etterlater noen tvil om at dåpen er en bekreftelse på at dåpsbarnet, og hver og en av oss, har vært et «Guds barn» fra start, sier Ole-Einar. Men først nå, godt uti pensjonistårene, har han dristet seg til å gjøre noe med det. Resultatet er en kort salme på bare tre små vers – sunget til en enkel barnesang-aktig melodi som han også har «komponert».

– Vi er alle skapt i Guds bilde, og vi har alle, alltid, vært omsluttet av Guds kjærlighet og nåde, sier Ole-Einar. Derfor har salmen hentet sin tittel fra avslutningen av tredje og siste vers:

«I dåpen bekrefter jo Gud med et smil:

Du var alltid min. Det har aldri vært tvil!»

Etter «urframføringen» i Trondheim 24.10.2021, stiller Ole-Einar nå sin nyskrevne dåpssalme (og melodi) til fri disposisjon for alle som kan tenke seg å bruke den.

– Ikke mye vil glede meg mer enn beskjed om at dåpssalmen er brukt, sier han, og har fått varsel om at den skal synges igjen på ny barnedåp i Trondheim Metodistkirke allerede neste søndag (31.10.21) Og skulle noen ønske seg en annen melodi, viser det seg at salmen for eksempel også kan synges til folkevisa «Per Spellmann», gjør salmeforfatteren