Vil berøre med moderne ikoner

I forbindelse med menighetens 140-års jubileum, åpnes en kunstutstilling i kirkesalen og Wesleysalen lørdag 6. november. Gjennom utstillingen «Meditasjoner i vår tid», presenterer kunstnerne Elin Anita Aasland og Heidi Hestnes et moderne, meditativt ikonuttrykk. – Vi er så glade for denne muligheten, og vi håper utstillingen vil berøre folk og bety noe, sier de to til hjemmesiden vår.

Elin og Heidi har en lang historie sammen, helt fra de som unge gikk i bakerlære. I mange år har de også delt interessen for maling, men malt hver for seg. Siden 2010 har de jobbet sammen for å finne frem til sitt eget ikonuttrykk ved hjelp av tradisjonelle og nye maleteknikker. Begge har grunnutdanning i tegning, og har studert temperamaling hos en virkelig «guru» innen denne teknikken,  Marius Wahl Gran i Stockholm.

I sommer hadde Elin og Heidi en meget godt besøkt utstilling i kafé Streif i Pilegrimsgården i Trondheim, og de har tidligere stilt ut i Tingvoll kirke, Ilen kirke, Lademoen kirke og på Tautra. De er meget entusiastiske og takknemlige for muligheten til å stille ut i kirka vår. Det blir en salgsutstilling, med mulighet til å kjøpe. ( Prisene vil ligge mellom 4-500 kroner og opp til 4-5000 )

HVA ER ET IKON?


Ordet «ikon» har vi fra gresk, og det betyr ganske enkelt et bilde.
Mange vil først og fremst forbinde «ikon» med de kristne gresk/russiskortodokse framstillingene av særlig Jesus og Jomfru Maria, og andre hellige personer, helgener, disipler, profeter etc. Det er bilder av en fortellende / forkynnende karakter, som også kan være gjenstand for tilbedelse.
Ikoner kan forstås som en manifestasjon; at den personen som er  aviavbildet fysisk eer tilstede. Ikoner er oftest malerier som er malt på tre, men en finner også ikoner malt på lerret, direkte på vegg eller som mosaikk.


Også personer som har utmerket seg på ulike måter, kan omtales som «ikoner»; det kan være idrettshelter, kunstnere eller politiske ledere som f.eks Nelson Mandela og Martin Luther King jr.


( og i datasammenheng kjenner vi også «ikon» som et lite bilde/symbol for ulike app’er, funksjoner på datamskinen eller smarttelefonen)


Men ikon kan også være et maleri som innbyr til (religiøs) meditasjon og refleksjon, gjennom en kombinasjon av materialer, farger og symboler/ornamentikk. Våre utstillingskunstnere jobber innenfor denne siste tradisjonen og uttrykket.

På atelier-besøk

Hjemmesiden vår har besøkt Elin og Heidi to på lofts-atelieret hvor de er i full sving med å male ikoner til den nye utstillingen som åpner i Metodistkirken lørdag 6. november. På bord, staffeli og langs vegger står og ligger ikoner i ulike størrelser; de minste på ca, 5×10 cm og de største opp til ca. 150 x 70 cm som skal inngå i utstillingen. Og på flere steder er det malerpensler og krukker med fargepigment.

 – Hvorfor moderne ikoner?

– Vi har lenge vært betatt, berørt og inspirert av kirkens kunst og arkitektur, med alle dens vakre glassmalerier og utsmykninger, forteller Elin og Heidi mens de maler, risser og legger bladgull på nye ikoner i atelieret. Begge to gjør alle «operasjoner», så et ikon kan gjerne være et fellesarbeid.

– Vi er blitt spesielt opptatt av ikonene innen kirkekunsten. Vi har hentet ideer og inspirasjon fra de tradisjonelle ikonenes fargebruk, estetiske prinsipper og teknikker – og ikke minst deres sakrale uttrykk, sier de.

KORT OM KUNSTNERNE:

Heidi Hestnes er fra Trondheim, og har drevet med kunstmaling siden år 2000. Hun har hatt flere utstillinger i Trøndelag og Møre og Romsdal, og vært tilknyttet og hatt utstillinger i ulike kunstforeninger.
 
Elin Anita Aasland er fra Nordmøre, men bor og jobber i Trondheim. Hun har malt siden 1999. Hun har vært antatt på høstutstillingen i Møre og Romsdal flere år, og har hatt utstillinger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Hennes maleri er innkjøpt av flere kommuner i Møre og Romsdal.

I forhold til de «tradisjonelle» ikonene i kirkekunsten, er Elin og Heidis langt mer stiliserte og «minimalistiske». De ønsker at deres  «moderne ikoner» skal formidle fred, ro, trygghet. Og skjønnhet.  Hvert ikon er unikt og individuelt utformet. De maler gjerne på «brukt» ved som allerede har en historie; det kan være rakved de finner i fjæra, gamle dører, veggpaneler, gulvfjøler og plankebiter fra gamle hus. Disse blir grunnet og malt før ornamenter risses inn og eventuelt bladgull legges på. Ornamentene er ofte sirkler; et velkjent religiøst symbol.

– Vi tar utgangspunkt i middelalderens ikonkunst, henter elementer fra ornamentikken – og prøver å tilføre begge disse kunstformene et nytt og moderne uttrykk. Vi håper at noe av den essensen som de tradisjonelle ikonene og ornamentikken formidler, videreføres og fornyes gjennom vår ikonkunst, forklarer Elin og Heidi.

Ornamentikk er en prydform som de har hentet mange impulser fra i alle dens varianter. Ornamentikk kan enten hentes fra naturens former som for eksempel et snøkrystall, et blad, et skjell, eller det kan være dyrefigurer eller helt abstrakte, geometriske former. Vi opplever at ornamentikken har en egen skjønnhet i seg som viser til et dypere innhold, sir de to.

Elin og Heidi jobber med den gamle maleteknikken «tempera», også kalt «eggtempera» fordi eggeplomme er bindemiddelet. De lager malingen selv. Utgangspunktet er naturlige fargepigment, gjerne av jord og stein. Pigmentet tilføres en blanding av linolje, vann og eggeplomme blandes med fargepigment. Tempera-teknikken gir en matt glans, og kjennetegnes av en helt egen effekt og opplevelse av dybde i fargene. Samtidig har pigmentene en egen evne til å fange lys, noe som gir en transparens i ikonet/bildet. Temperafargene er også vanskelige å behandle og jobbe med på grunn av uberegnelige forandringer som kan skje under både påføring, tørking og fernissering. Det er derfor alltid et element av spenning i luften på atelier-loftet, skjønner vi.

Resultatet blir å se i Metodistkirken fra lørdag 6. november og noen uker framover. Det er en salgsutstilling, men ikonene må henge i kirken under hele utstillingsperioden før kunden(e) kan ta dem hjem. Det blir ikoner utstilt både i kirkesalen og Wesleysalen. Det blir også (trolig) anledning til å kjøpe en rimnelig kopp kaffe/te. Vi tar sikte på følgende åpningstider: (kan bli justert underveis)

Lørdag 6. november kl. 13.00: UTSTILLINGEN ÅPNER

Torsdag 11. november kl. 15.00 – 19.00: Kunstnerne er tilstede

Lørdag 13. november kl. 11.00 – 15.00

Lørdag 20. november kl. 11.00 – 15.00

Onsdag 24. november kl. 11.00 – 15.00

Lørdag 27. november kl. 11.00 – 15.00

Lørdag 4. desember kl. 11.00 – 15.00

+ en times tid etter hver søndags-gudstjeneste

Reportasje v/ Ole-Einar Andersen

Én kommentar

Kommentarer er stengt.