BRUK HÅNDSPRIT og vent med klemming

På bakgrunn av covid-smittesituasjonen i Trondheim, sender presten vår, Christina Thaarup, denne «antibac-hilsenen» til alle mottagrne av denne ukas ukemail. Og vi publiserer den også her på hjemmesiden vår.

Kjære alle sammen! Håper dere alle har det bra. 

Som alle sikkert har fått med seg, er smittesituasjonen stigende i Trondheim. Selv om vi på nåværende tidspunkt ikke har noen spesifikke anbefalinger eller påbud å følge, skal også vi som fellesskap gjøre hva vi kan for å redusere smitten og ta vare på hverandre. Etter at samfunnet åpnet opp har jeg lagt merke til at bruk av antibac har gått betraktelig ned.

Det går ikke folkens!Derfor kommer jeg med en kraftig anbefaling om at vi alle igjen bruker antibac når vi kommer til kirken, og når vi går. Både på gudstjeneste, myldremiddager og komitemøter.

Hvis jeg ser at anbefalingen ikke har noen effekt, vil det komme et påbud om å bruke antibac. Og hvis du syns at nå ble presten litt streng så stemmer det! Vi er fremdeles i en pandemi og vi må faktisk handle deretter. 

Derfor vil jeg også anbefale at vi ikke håndhilser og ikke klemmer hverandre utenfor kohorter de neste to ukene. Heller ikke om vi er vaksinerte, for også vi som er vaksinerte kan bli smittet med korona og være smittebærere. 

Det handler om å sammen ta vare på hverandre både i og utenfor fellesskapet vårt. 

Alt godt,

Christina