Plass for alle rundt bordet!

Det er SKJÆRTORSDAG! God påske, så langt! Her er noen skjærtorsdagsmotiver, og en salme til ettertanke. Salmen «The bread is blessed» er skrevet av salmedikteren Shirley Erna Murray fra New Zealand (som har bakgrunn fra Metodistkirken). Teksten er på engelsk, så gjør gjerne din egen oversettelse til din «preken» eller andakt i dag!

Delingen av brød og vin i Jesu navn,  er både en visjon om festen Gud en gang vil stelle i stand for  for alle mennesker. Men gudsriket har både en allerede her- og en ennå ikke-dimensjon. Guds utfordring til oss er å virkeliggjøre denne visjonen om plass til alle – allerede nå som et tegn på at gudsriket er virksomt. Ikke noe annet uttrykket bedre hva vi tror på, enn måten vi oppfører oss mot hverandre og mot andre mennesker. Som enkeltpersoner og menighet og kirke.

The bread is blessed

The bread is blessed, the wine is poured:
The joyful feast of Christ our Lord!
You prepare a table before me,
my cup overflows to the brim.

This bread be shared till all have food,
This wine run red for human good.
You restore the spirit within me,
you lead me in pathways to peace.

To each a life, to each a sun,
The way of hope where there was none.
You bring forth the light out of darkness,
you shine through the valley of dark.

Not one be left, not one be lost:
The stone be rolled, the Cross uncrossed.
Your unfailing goodness and mercy
prepare me a room in your house.

The bread is blessed, the wine is poured:
Come share the feast of Christ our Lord!
Come share the feast of Christ!

Vi avslutter skjærtorsdags-illustrasjonene med noen bilder som viser  hvilket gjennomslag og nedslagskraft  fortellingen om nattverden/det siste måltid har hatt langt utenfor kirkens rom og grenser. Det går selvfølgelig an å la seg ergre over det. Men det går også an å glede seg over at kunstnere og reklamefolk så ofte griper til bibelske fortellinger og motiver for å kommunisere budskap i vår tid. For  å forstå/oppleve noe ved disse bildene, kreves det jo at både kunstner og publikum kjenner originalen. Slike kunsteriske uttrykk er derfor en positiv utfordring til kirken – og kanskje kan disse skjeve blikkene utenfra også ha noe å si oss?

HUSK: Vi har gudstjeneste 1. påaksedag kl. 11.00!!