TAKK OG PÅ GJENSYN!

Takkedags-gudstjenesten 19. juni ble en fin avrunding av arbeidsåret 2021/22. Med nattverd feiret vi menighetsfellesskapet. Vi takket presten vår Christina Thaarup for hennes innsats gjennom nok et år mer preget av Covid og pandemi enn vi hadde håpet og trodd. Vi er svært glade for å vite at Christina fortsatt skal være vår prest, og vi ser med forventning, håp og glede fram til et nytt, mer «normalt» arbeidsår og hva det vil bringe oss.

Vår kjære prest Chrstina Thaarup ble takket for innsatsen og overrakt en gave (glassengler fra Kirkens Bymisjon) av personalkomiteens leder Sylvi Larsen Strømme – godt assistert av to unge «fans» av presten, Alma og Olav.