CISSI KLEIN, Vincent VAN GOGH OG JAMES WEBB SPACE TELESCOPE I SUSANNA FORUM

I høst lanserer vi Susanna Forum, et møtested i skjæringspunktet mellom kirke, kultur og samfunn og sosialt fellesskap. Foreløpig har vi spikret tre samlinger, alle på tidlig søndag ettermiddag. Forumet har fått sitt navn etter den sterke og fasinerende kvinnen Susanna Wesley, mor til metodismens grunnleggere. 

SØNDAG 23. OKTOBER:

Søndag 23. oktober kl. 13.00:
Journalist GEIR SVARDAL kommer og kåserer/forteller om sin bok  «INGEN SKAL SE AT JEG GRÅTER», som forteller den sterke , tankevekkende og tragiske livshistorien til jødepiken Cissi Klein, og det jødiske miljøet i Trondheim før og under krigen. Metodistkirken er også nevnt i boken som utgis på Aschehoug i september.
Cissi Klein var 13 år du hun i februar 1943 ble deportert til Auschwitz og gasset ihjel. Historien om Cissi har satt dype spor i Trondheim. Hun har både egen gate og en kommende videregående skole oppkalt etter seg, og skulpturen hennes i Museumsparken, rett under leiligheten der hun bodde, er verneverdig.

Komponist Ståle Kleiberg vil også kort si noe om sitt verk «Lamento til Cissi Kleins minne», og saxofonist John Pål Inderberg spiller åpningsmelidoen fra dette verket og litt annen musikk i kletzmer/yiddish-stil.

Det blir anledning til spørsmål og samtale under en enkel kaffeservering.
Anbefal gjerne denne samlingen til familie, venner og kjente! Enkel kaffeservering. Gratis adgang!

SØNDAG 30.oktober kl. 13.00:

SØNDAG 30. oktober kl. 13.00: Bjørn Gunnar Andersen kåserer over temaet»FRA JORD TIL HIMMEL – mitt møte med Vincent van Gogh og hans kunst». I de senere årene er det blitt økende interesse blant kunsthistorikere for van Goghs forhold til kristen tro. Bjørn Gunnar vil se på religiøse/kristne aspekter ved van Goghs kunst, og trolig også komme inn på malefrens periode som metodistpredikant! 

Det blir anledning til spørsmål og samtale under en enkel kaffeservering.
Anbefal gjerne denne samlingen til familie, venner og kjente! Enkel kaffeservering. Gratis adgang.


SØNDAG 20. NOVEMBER:

SØNDAG 20. november kl. 13.00: Den sterkt astronomi-interesserte og -kyndige presten  Øyvind Brastein kåserer om » HVA GJØR BILDENE FRA JAMES WEBB SPACE TELESCOPE MED TROEN PÅ GUD?»  Brastein vil vise flere av NASAs fasinerende nye foto fra universet – milliarder av år tilbake – og sette disse i sammenheng med sin tro. 

Det blir anledning til spørsmål og samtale under en enkel kaffeservering.

Anbefal gjerne denne samlingen til familie, venner og kjente! Enkel kaffeservering. Gratis adgang.