PREMISSET FOR ALT ER KJÆRLIGHET

Grunnlaget for all sann misjon bygger på et ønske om å omsette Guds kjærlighet til handling. Misjon foregår lokalt, nasjonalt og globalt. Premisset for alt vi gjør som kirke og kristne er den kjærligheten som vi har fått. Den skal vi deleogså i handling, sa Emil Skartveit i sin preken på vår misjonsgudstjeneste søndag 2.oktober.

Den nye daglige lederen ved Metodistkirkens Hovedkontor innledet sin engasjerende og utfordrende preken med å innrømme at han selv er en som liker spørsmål bedre enn svar. Kanskje ikke helt i tråd med de klassiske oppfatningene av misjonæren som kom med Svaret og Sannheten i svart/hvitt.

– Derfor måtte jeg tenke over hvilke bibelvers jeg skulle bruke som utgangspunkt for min preken. Jeg måtte finne noe som danner grunnlag for all misjon; Guds kjærlighet, sa Skartveit. Og da ble det to bibelvers om det å elske. Elske sin neste som seg selv.(Les gjerne Matteus 22:34-40 og Jakob2:8)

Vi ga og løp/spaserte inn 10.125 kroner til misjonsprosjektet gjennom kollekt og misjonsløp søndag! Annie Burkeland (bildet) suste forbi alle til stadighet da hun løp den lengste løypa 13 ganger iløpet av de 20 minuttene misjonsløpet varte. Sven Egil Nørsett notere respektable 12 runder i «kappgang» i den korte løypa.

– Kjærligheten er selve basisen for at verden overlever. At vi holder ut. At vi fortsetter å ville, sa Skartveit. Kjærlighet krever handling. Ellers blir det et tomt ord. Kjærlighet krever forpliktelse, ellers sier det ingenting. Kjærlighet må være et fundament for alt vi gjør. Vi elsker ikke fordi vi skal få til noe og skape resultater, men fordi alle mennesker er skapt i Guds bilde.

– Slik er det også i misjonsarbeidet. Vi driver misjon fordi vi er elsket og fått et oppdrag: Selv å elske.  Det forplikter oss igjen på handling, understreket Skartveit.

Han la ikke skjul på at kristent misjonsarbeid har hatt sine mørke baksider. Misjon båret fram av makt og uforstand. Misjon i statens tjeneste. Misjon som redskap i kolonisering, erobring og «sivilisering» av andre folkeslag.

– Heldigvis er det et langt sprang fra dette til oss i dag, sa Skartveit og pekte på Metodistkirkens misjonsbegrep: «Partners in Development». Vi arbeider sammen. Vi er likeverdige partnere i utviklingsarbeid. Vi skal med våre ressurser sette andre i stand til å bruke sine ressurser. Slik bidrar vi sammen til å utvikle et bærekraftig samfunn som setter mennesket i sentrum. Slik kan vi gjøre verden litt bedre, eller som det også er sagt: Skape himmel på jord.

– Vi er kirke her i Norge og globalt. Hver av oss bærer et vitnesbyrd om Kristus igjennom våre liv. Vi trenger en kristen tankegang som holder fast på menneskets ukrenkelige verdi. Vi må holde oppe skapertanken, likhetstanken og omsorgstanken.

– Vi formidler Kristi evangelium. Kjærlighetens budskap. Fredens budskap til en verden som roper etter rettferdighet. Roper etter fred. Roper etter at vi deler, sa Emil Skartveit som avsluttet sin preken med et arabisk ordtak: «I ørkenen er det en synd som er større. enn alle andre: Å vite hvor det er vann å finne, men ikke si fra til andre.»

Referat og foto: Ole-Einar Andersen