KLAR, FERDIG – LUKAS!

Fra januar til et stykke ut i april, skal vi lese hele Lukas-evangeliet. Presten vår Christina Thaarup har satt opp en leseliste, som legger opp til at skal lese et kapittel ( noen uker to) hver uke – og så vil hun hente sine prekentekster fra leselisten for den aktuelle uken/søndagen.

Å lese hele Lukasevangeliet i sammenheng i løpet av 15-16 uker, og høre Christinas prekener, vil gi oss en bedre forståelse av helheten i Lukasevangeliet, og hva Lukas ville og mente. Og etter leseplanen skal vi helst ha lest første kapttel til søndag 1. januar (da har vi ikke gudstjeneste) og kapttel 2&3 til søndag 8. januar – og da har vi gudstjeneste. Så det er bare å sette igang!

Hvilken sammenheng prekeneekster står i, den såkalte konteksten, er viktig for vår bibelforståelse – og hvordan vi mottar og oppfatter teksten. Først er det viktig og nyttig å se på den enkelte lignelsens og bibelfortellingens kontekst, altså i hvilken sammengeng de fortelles og hva som skjer og blir sagt like før og etter. Men også tekstens/evangeliets historiske kontekst er viktig, i hvilken sammenheng / situasjon er teksten, i dette tilfellet Lukasevangeliet, skrevet? Hvem var mottakerne / målgruppen? Hvordan var de religiøse, sosiale og politiske forholdene? Hva ønsket Lukas å framheve – og hvorfor?

Men en tekst får egentlig mening først når den møter en leser eller tilhører – og da blir også vår egen historiske kontekst viktig. Hvordan kan / skal en snart 2000 år gammel tekst forstås i dag? Av oss? Hva gjør teksten relevant i den virkelighet og sammenheng vi lever?

.