GRATULERER MED 354-ÅRSDAGEN, SUSANNA!

I dag feirer vi bursdagen til Susanna Wesley som ble født 20. januar 1669 I London. En sterk kvinne som sprengte i alle fall noen grenser og normer i sin samtid. Susanna kalles med all mulig rett “metodismens mor”, ettersom to av hennes sønner ble vår kirkes grunnleggere, brødrene John og Charles Wesley.

Metodistkirken i Trondheim har nylig etablert «Susanna Forum», et møtested i skjæringspunktet mellom kirke/tro, kultur og samfunn, og fant det passende å knytte det til Susanna. (nederst i denne artikkelen finner du vårens program for Susanna Forum!)

Susanna la nemlig stor vekt på utdannelse og kunnskap. Hun hadde fått en uvanlig god utdannelse på en tid hvor kvinner gjerne bare skulle giftes bort. Hennes far oppmuntret henne også til selvstendig tenking, og til å utfordre holdninger og synspunkter hun ikke delte. Susanna underviste selv sine barn seks timer daglig. (Hun fødte 19 barn, hvorav 11 vokste opp). Hun sørget for å gi alle barna god utdannelse og interesse for både kirkeliv og samfunnsliv. Uhørt nok i samtiden, ga hun døtrene nøyaktig samme utdannelse som sønnene.

Nå skal vi ikke gjøre Susanna til en helgen. Hun var et barn av sin tid, og denne artikkelen gir et interessant tidsbilde: https://www.umc.org/en/content/mother-knows-best-parenting-tips-from-susanna-wesley Og Susannas regler for barneoppdragelse inneholder nok en del punkter som slett ikke er gangbare i dag:

Susanna Wesley’s Rules for Raising Godly Children: *Eating between meals not allowed. *Take medicine without complaining. *Obey parents (break their self-will). How will they ever obey God if they do not obey their parents? *Teach them to pray as soon as they can speak. *Require all to be still during Family Worship. *Teach them to cry softly so as not to disturb others. *Give them nothing that they cry for. *To prevent lying, punish no fault which is first confessed and repented of. *Never allow a sinful act to go unpunished. *Never punish a child twice for a single offense. *Comment and reward good behavior. *Any attempt to please, even if poorly performed, should be commended. *Preserve property rights, even in smallest matters. *Strictly keep all promised. *Teach children to fear the rod.

STERK OG STA

Noe av det vi liker mest ved Susanna er hennes sterke vilje. Hennes far var en dissenterprest, altså utenfor Den Anglikanske kirke (Church of England), men allerede i ung alder valgte Susanna å gå inn i den anglikanske kirken, et opprør hennes far godtok.

Og vi har sans for at Susanna trosset sin ektemann Samuel og nektet å si det forventede «amen» etter Samuels aftenbønn når han i 1701 begynte å inkludere Englands inngiftede, protestantiske kong William III i bønnen. I den meget opphetede striden rundt Englands trone, mente Susanna nemlig at den katolske kong James II, og prins Charles Edward Stuart (Bonnie Prince Charlie) etter ham, for å være de rettmessige monarker.

Hennes “amen-nekt” skapte store ekteskapåelige bruduljer, men Susanna firet ikke på sitt standpunkt. Så ille ble det mellom ektefellene at Samuel nektet å dele seng med Susanna og rasende erklærte: «You and I must part; for if we have two kings, we have two beds»

Men Susanna holdt uansett fortsatt på sitt, og det gikk så langt at Samuel reiste i sinne og frustrasjon hjemmefra i nesten et år! Ekteparet fant ikke sammen igjen før dronning Anne ble regent i 1702 – som anglikansk ble hun ble et kompromiss begge kunne akseptere. Og ni måneder etter at Susanna og Samuel ble gjenforent,  ble vår kirkefar John født. Og takk for det…

Det finnes en rekke artikler og masse informasjon om Susanna på nettet. Her er bare en henvisninger til en underholdene blogg-artikkel: https://prodigalprof.com/tell-me-a-story/susanna-wesley/ og en til : https://mylordkatie.wordpress.com/2011/12/17/susanna-wesley-mother-of-methodism/

Men søk gjerne opp mer informasjon for å få et utfyllende bilde av dagens fasinerende «bursdagsbarn»!

Her er pogrammet for Susanna Forum våren 2023: