VELSIGNET PÅSKE!

Vi har ingen gudstjeneste palmesøndag (2. april), men
MANDAG 10. APRIL KL. 11.00  (2. påskedag) er alle hjertelig velkommen til PÅSKEGUDSTJENESTE i kirken.
Det blir en gudstjeneste hvor vi gjennom dikt av Trygve Skaug, salmer og bønner markerer alle påskens hoveddager; palmesøndag, skjærtordsdag, langfredag og påskedag!
Du kan også tenne lys og dele et symbolsk kjærlighetsmåltid i løpet av gudstjenesten som er ved Synnøve Sivertsen.
Velkommen til å dele påskegleden i godt fellesskap! Det blir også kirkebakkekaffe.