Ole-Einar Andersen

teolog - journalist - metodist - optimist informasjonsansvarlig Trondheim Metodistkirke

Sterk dåp og raus såmann

Søndagens dåpsgudstjeneste (26. januar) var et «halleluja» verd! En inspirerende og sterk gledesstund. Det syntes nærmere 50 andre kirkegjengere også, som dessuten fikk oppklart hvorfor Jesus tilsynelatende hadde null peiling på å så korn. Gudstjenesten ble innledet med en liten prosesjon hvor dåpskandidaten Diana Di Giampaolo  under preludiet gikk sammen med sin ektemann Paolo Pisciella og […]

Mer