KIRKESTAB OG LEDELSE

Menighetens mailadresse: trondheim@metodistkirken.no

Menighetens telefon: 485 17 951

Menighetens hjemmeside: http://www.trondheimumc.com


Pastor fra 1. august 2019:

CHRISTINA THAARUP

trhumc-christina-12-b

Kontortelefon:
485 17 951

privat:  948 05 686

Mail: christina.thaarup@metodistkirken.no


    

umc-takako

Organist:

Takako Ueno    

Mail: takako@online.no  


Menighetsrådet 2020/21

Leder: Arvid Strømme

Kasserer: Bjørg Burkeland

Personalkomitelede.: Sylvi L. Strømme

Kirkevergeleder: Sven Nørsett

Gudstjenestekomiteen/BUR:

Legdelegat årsklasse 2017-2020: Ingerid Marie Hoggen Vara: Bjørg Burkeland

Medhjelper: Ellisiv Sivertsen


Informasjonsansvarlig: ( inkl. menighetens hjemmeside, ukemail, Facebook )

Ole-Einar Andersen   Mail: oleander@getmail.no