STØTT OSS!

VIPPS eller bank!

Som en liten menighet i en liten frikirke, er vi helt avhengige av medlemmers og venners støtte for å drifte menigheten vår og holde kirkehjemmet vårt vedlike.

Ta gjerne kontakt for å avtale en fast giver-tjeneste (med skattefridrag for opptil 50.000 kroner…!) – eller du kan spontanVippse til nummer: 107849 eller bruk menighetens bankkonto: 8220.02.83593