Metodistkirken er ….

Metodistkirken i Trondheim er en del av United Methodist Church – et av verdens aller største protestantiske kirkesamfunn med ca. 14 millioner medlemmer. Kirkens motto er «Open hearts – open minds – open doors» ( Åpne hjerter – åpne sinn – åpne dører). Metodistkirken i Trondheim er åpen for alle!

Metodistkirken etablerte seg i Trondheim i 1881 og vår menighet har i dag omkring 250 medlemmer. Dagens kirkebygg ble innviet i 1927.

The United Methodist Church er også tilsluttet World Methodist Council som samler metodistkirker med til sammen over 80 millioner medlemmer. Det er flere metodister enn lutheranere i verden.

Metodistkirken i Norge har en samarbeids- og anerkjennelsesavtale med Den norske kirke. Metodistprester kan tale og forrette dåp og nattverd i Den norske kirke, og omvendt. Nidaros biskop Tor Singsaas og flere andre «statskirkeprester» har besøkt,holdt preken og forrettet dåp og nattverd i Metodistkirken i Trondheim.Internasjonalt samarbeider lutheranere og metodister meget tett i ulike kirkelige og humantære organisasjoner.
Både den lutherske kirke og Metodistkirken er protestantiske kirkesamfunn. Historisk er Metodistkirken er utbryterkirke fra den Anglikanske kirke i England, mens Den norske kirke (lutherske kirke) brøt ut fra den romersk katolske kirke.
Teologisk er de største forskjellene innen nattverds- og dåpssynet. Metodistkirken døper f.eks. barn som et tegn på at de allerede er Guds barn fra fødselen – ikke for at de skal bli det gjennom dåpen.

I Norge er det omkring 12500 metodister som er organisert i 48 lokalmenigheter. Metodistkirkens øverste nasjonale organ er Årskonferansen. Der møter representanter/delegater fra alle menighetene, samt kirkens prester.

Metodistkirkens (The United Methodist Church) aller øverste organ er Generalkonferansen som samles hvert 4. år – med delegater og pastorer fra samtlige årskonferanser rundt om i verden.