VÅRE SOSIALE PRINSIPPER

Du kan ikke være metodist, eller interessert i Metodistkirken, uten å kjenne til kirkens sosiale prinsipper. Ingen andre kirkesamfunn har maken! De sosiale prinsippene er en vesentlig del av vårt teologiske dna og vår identitet som kirke. De er noe av det som gjør Metodistkirken unik og verd å tilhøre (selv om det er enkelte prinsipper man kan være uenige i…)

Social Principles

De Sosiale Prinsippene utgjør paragrafene 160 – 166 i Book of Discipline som er Metodistkirkens «lov- og doktrinebok» – og som gjelder innen hele den verdensvide United Methodist Church. De revideres og fornyes av kirkens øverste organ, Generalkonferansen, hvert 4 år. Gjeldende prinsipper er altså fra 2012 og de gjelder fram til slutten av mai i år (2016) når Generalkonferansen i Portland, USA trolig vil foreta en rekke justeringer og endringer – slik Generalkonferansen gjør hver gang!

 

 

 

 

I forordet til De Sosiale Prinsippene heter det:

United Methodist Church tror at Guds kjærlighet til verden er en aktiv og engasjert kjærlighet; en kjærlighet som søker rettferdighet og frihet. Vi kan ikke bare være tilskuere. derfor bryr vi oss nok om folks liv til å risikrere å tolke Guds kjærlighet, til å ta standpunkt, til å kalle/oppfordre us alle til å en respons, uansett hvor kontroversiell eller kompleks. Kirken hjelper oss å tenkeog handle ut fra et trosperspektiv, ikke bare til å svare på alle de andre «meningsmakere» som eksiterer i samfunnet vårt»

De sosiale prinsippene er et særlig kjennetegn ved The United Methodist Church og signaliserer hva kirken mener og tenker omkring en rekke aktuelle spørsmål fra krig/fred, klima og miljø, dødsstraff, bioteknologi, abort, gambling,homofili, innvandring/asylpolitikk etc.

De Sosiale Prinsippene er inndelt i seks områder: Naturen, Det oppdragende/oppfostrende samfunn, Det sosiale samfunn, Det økonomiske Samfunn, Det politiske samfunn og Verdenssamfunnet.

Her finner du link til en engelsk utgave The Social Principles ajourført etter Generalkonferansen 2012. Dette er altså den nyeste og gjeldende utgaven:

http://umc-gbcs.org/social-principles/160-i.-the-natural-world

Metodistkirkens sosiale prinsipper blir ajourført og revidert ved hver Generalkonferanse i The United Methodist Church. Nye endringer er ventet, og imøtesett, ved Generalkonferansen 2016 som finner sted i Portland, Oregon.

Generalkonferansen 2102 gjorde faktisk endringer/justeringer i alle paragrafene i the Social Principles. Noen i form av vesentlige tillegg, andre gjennom strykninger og justering av ordlyd.

Blant annet fikk paragrafen om vold mot kvinner skjerpet, og lyder slik: «Sexual assault is wrong. We afirm the right of all people to live free from such assaults, encourage law enforcement to prosecute such crimes, and condemn rape in any form. it does not matter where the person is, what the person is wearing, whether or not he or she is intoxicated, if he or she is irtatious, what is the victim’s gender, or any other circumstance.”

Etter vedtak på Generalkonferansen i 2012 er det også startet en prosess innen The United Methodist Church for en gjennomgripende revisjon av De Sosiale Prinsippene. Målsettingen er å gjøre  prinsippene mer konsise, teologisk funderte og globalt relevante. Ansvaret for dette revisjonsarbeidet er gitt til kirkens General Board of Church and Society.

På norsk finnes dessverre kun en oversettelse av 2008-utgaven av De Sosiale Prinsipper. De gir fortsatt et godt inntrykk av kirkens engasjement, holdninger og handlinger i forhold til aktuelle spørsmål i skjæringspunktet kirke/samfunn, men det er altså gjort mange endringer siden den gang! Her er det litt utdaterte norske 2008-versjonen:

http://www.metodistkirken.no/hoved/_service/33447/download/id/29730/name/De+Sosiale+Prinsippene.pdf

Er du nysgjerrig på å vite mer om de Sosiale Prinsippene, så anbefaler vi sterkt pastor Hilde Marie (Movafag) Øgreids materoppgave fra 2006. Den gir den klart beste innføring i prinsippenes historie, teologiske begrunnelse og funksjon som er publisert på norsk. Du finner oppgaven her:

http://docplayer.no/8209125-Metodistkirkens-sosiale-prinsipper.html