METODIST-LINKER

Dette er noen anbefalte linker for alle som vil gjøre seg bedre kjent med Metodistkirken  / The United Methodist Church. Mange av disse har også egne Facebooksider som er verd å følge!

Offisielle UMC-sider:

The United Methodist Church: http://www.umc.org

General Board of Church &Society: www.gbcs.org

General Commission on Religion and Race: gcorr.org

General Board of Global Ministeries: www.gbgm.org

General Commission on the Status and Role of Women: http://www.gcsrw.org

Metodistkirken i Norge:

www.metodistkirken.no

Aktuelle og nyttige United Methodist-relaterte sider:

United Methodist Insight: um-insight.net

Methodist Federation for Social Action:  http://mfsaweb.org

Reconciling Ministeries Network:   http://www.rmnetwork.org/newrmn/

Linker til «metodist-familien»:

Den engelske metodistkirken: http://www.methodist.org.uk

Metodistkirkenes Verdensråd: http://worldmethodistcouncil.org

Ekumeniske sider:

Kirkenes Verdensråd: https://www.oikoumene.org/en/