KIRKEKALENDER 1. halvår 2023

FOKUS PÅ LUKAS VÅREN 2023

Denne vinteren og våren fokuserer vi særlig på Lukasevangeliet. Som forberedelse til gudstjenestene anbefales du/dere å lese et kapittel i leselisten (se foto under). Fra dette kapittelet vil prest Christina hente sin prekentekst!

SØNDAG 5. februar kl. 11.00: MISJONSGUDSTJENESTE. Besøk av misjonskonsulent Anne Ng Forster. Søndagsskole! Vi markerer også Samenes nasjonaldag som er 6. februar. Kirkebakkekaffe.

SØNDAG 12. februar kl. 11.00: KARNEVALS-GUDSTJENESTE v/ Synnøve Sivertsen

SØNDAG 19. februar kl. 11.00: ÅPEN KIRKE

SØNDAG 26 februar: Ingen gudstjeneste (v interferie)

SØNDAG 5. mars kl. 11.00: GUDSTJENESTE v/ prest Christina Thaarup. Barnedåp! Søndagsskole.Kirkebakkekaffe.

SØNDAG 12. mars kl. 11.00: INTERNASJONAL GUDSTJENESTE v/ prest Christina Thaarup. Kirkebakkekaffe.

SØNDAG 19. mars kl. 11.00: ÅPEN KIRKE v/ Ole-Einar Andersen

SØNDAG 26. mars kl. 11.00: KVISS og VAFFEL v/ Synnøve Sivertsen

SØNDAG 2. april kl. 11.00: PALMESØNDAG-GUDSTJENESTE

MANDAG 10. april kl. 11.00: PÅSKEDAG-GUDSTJENESTE v/ prest Christina Thaarup. Kirkebakkekaffe.

TIRSDAG 11. april kl. 19.30: MENIGHETSKONFERANSEN 2023 (årsmøte)

SØNDAG 16. april kl. 11.00: GUDSTJENESTE v/prest Christina Thaarup. Kirkebakkekaffe. kl. 13.00: Susanna Forum: ÅPNING AV MALERIUTSTILLING. Bilder malt av komponist og kunstmaler Bertil Palmar Johansen. Samtale mellom Palmar Johansen og Ole-Einar Andersen. Urframføring av konsert for fagott og klavér v/ Sarah Warner Vik (fagott) og Mona Spigseth (flygel)

SØNDAG 23. apil kl. 11.00: GUDSTJENESTE v/ prest Christina Thaarup. Kirkebakkekaffe.

SØNDAG 30. apil kl. 11.00: GUDSTJENESTE v/ prest Christina Thaarup. Kirkebakkekaffe.

SØNDAG 7. mai

SØNDAG 14. mai

SØNDAG 21. mai kl. 11.00: GUDSTJENESTE v/ prest Christina Thaarup. Kirkebakkekaffe.

SØNDAG 28. mai kl. 11.00: KONFIRMASJONS-GUDSTJENESTE v/ prest Christina Thaarup

SØNDAG 4. juni kl. 11.00: GUDSTJENESTE v/ prest Christina Thaarup. Kirkebakkekaffe.

SØNDAG 11. juni kl. 11.00: ÅPEN KIRKE. Søndagsskole

SØNDAG 18. juni kl. 11.00: TAKKEDAG-GUDSTJENESTE v/ prest Christina Thaarup