Korset og flammen

SAMLINGSMERKE OG MERKEVARE

umc-logo«Korset og flammen» er det internasjonale samlingsmerket for over 13 millioner metodister i United Methodist Church som Metodistkirken i Norge (og Trondheim) er en del av. For metodister er denne logoen en minst like sterk merkevare som Coca Cola, Nike, Sony etc.

Metodistkirken i Trondheim fikk «korset og flammen» på tårnveggen først i 2005. Vi overtok symbolet som hang på Levanger Metodistkirke fram til den ble nedlagt. Etter oppussing ble det montert på tårnveggen høyt over inngangsdøren akkurat i tide til Årskonferansen som vi arrangerte det året. Dermed ble kirka vår omsider også visuelt en del av United Methodist Church!

Arbeidet med å finne et samlende symbol for kirken, var en del av prosessen da United Methodist Church ble dannet i 1968 som en følge av sammenslutningen mellom The Methodist Church and the Evangelical United Brethren Church.

I løpet av prosessen ble det lansert et tjuetalls forslag – men «korset og flammen» var symbolet som utvilsomt fenget mest. I tillegg til at det skal være en påminnelse om John Wesleys erfaring da hans ”hjerte ble forunderlig varmt”, symboliserer det selvfølgelig Jesu død og oppstandelse – og Den Hellige Ånd. Den todelte flammen (to flammetunger) representerer dessuten de to kirkene som sluttet seg sammen i 1968.

Symbolet er tatt i bruk av UMC-kirker og menigheter over hele verden. Det fås som flagg og smykker. Det preger T-skjorter og kaffekopper. Ja, du kan også få kjøpt bilskilt med symbolet.

Korset og flammen er et registret og patentert varmemerke.