«Som å komme hjem»

Omsorg, raushet og åpenhet. Slik opplevde vår tidligere menighetsrådgiver Jon Løvland Trondheim menighet. Nå kommer Jon tilbake som gjest til høstofferhelga vår 19. og 20. oktober – og myldremiddagen 21. oktober.  – Det blir akkurat som å komme hjem for å ha en langhelg med familien, sier Jon til hjemmesiden vår. Han gleder seg, han også!

Lørdag 19.oktoberkl. 15.00 leder Jon en samtale i Wesleysalen om temaet «Kirke uten vegger» (ikke «uten dører», slik det sto feil et sted i forrige ukemail…) 

– Det blir en samling hvor jeg tar opp noen hovedelementer hentet fra undervisning og preken på Sommerfesten i år, forteller Jon.  Samlingen får et samtalepreg, hvor jeg går gjennom noen sider av det å være kirke; hva kirken er, hvem kirken, er og noen tanker og eksempler på det å være kirke uten vegger. 

– Det mest interessante med denne lørdags-samlingen er ikke hva jeg sier, understreker Jon, men ideene og refleksjonene til de som velger å bruke denne ettermiddagen til å dele tanker knyttet til hva det kan bety å være «kirke uten vegger» i Trondheim. 

Jon i aksjon under Sommerfesten 2019 (Foto: Karls Andersen Ellingsen)

Søndag 20. oktoberpreker Jon på høstoffergudstjenesten kl. 11.00, og tro mot vårt overordnede tema for høsten, «Nåde», har Jon valgt overskriften «nåde&gaver» for det han ønsker å dele med oss. Prekenteksten er hentet fra Jesu møte med Peter, slik samtalen er skildret i Johannes 21:15-19. 

– For meg er dette møtet, etter oppstandelsen, en av de sterkeste fortellingene om Guds nåde. At vi er elsket tross vårt svik, også når vi har rotet det til, sier Jon. Og det er en fortelling om at vi fortsatt kan få bruke våre gaver og utrustning i fellesskapet og i den tjenesten vi er kalt til. 

Mandag 21. oktobergleder Jon seg til myldremiddagen – tiltaket som han selv var med på å «innstifte»! – Første myldremiddag fra nytt kjøkken! Det blir spennende, sier han.  I starten tenkte vi at myldremiddagen skulle være et springbrett til andre aktiviteter i kirken, men i Trondheim er myldremiddagen i seg selv blitt en veldig viktig møteplass mellom generasjoner, et spesielt fellesskap. En ny måte å være kirke på, sier Jon.

– Når du nå har vært borte fra Trondheim en stund, hvilke minner/hendelser er det du fortsatt husker spesielt?

– Jeg har vært tydelig på at jeg er dårlig på avslutning. Etter halvannet år er det framfor alt menneskene jeg savner; og omsorgen, åpenheten og rausheten jeg opplevde. Samtidig blir jeg både glad og stolt når jeg gang etter gang møter menigheten i Trondheim gjennom ungdommer på leirer, kurs og samlinger. Høydepunktet har vært å reise med tidligere konfirmanter som ledere/faddere på Londonturer. Så det sterkeste jeg opplevde var nok at jeg så det reiste seg en ny generasjon i Trondheim, tydelig støttet av de eldre, sier Jon.

– Hva betydde tiden i Trondheim for deg personlig?

–Trondheim var et startpunkt for meg; en læringsarena i forhold til ny jobb, tjeneste og rolle i kirken, sier Jon.  – Jeg hadde aldri talt til forsamlinger eller hatt konfirmantkull tidligere, så de to årene i Trondheim ble et sted hvor jeg fikk utvikle meg i forhold til forkynnelse og formidling, og hvor jeg lærte masse. Jeg er takknemlig for at menigheten gav meg denne muligheten og hadde tro på meg. 

– Tiden i Trondheim betydde også mye for meg med tanke på «at det nytter»! Fra å være en menighet som vurderte å «sette kroken på døra», og til det å registrere fellesskapet og satsningen som nå skjer, er veldig spesielt for meg.  Det forteller meg at om vi i vanskelige tider lener oss tett inn mot hverandre, samler mennesker med evner, gaver og rett motivasjon som ønsker å gjøre en jobb sammen, så kan vi ved Guds hjelp være med å snu det som vi i utgangspunktet ser på som håpløst og umulig, sier Jon.

– Følger du litt med oss, via Facebook og hjemmeside?

– Absolutt! Jeg får jo ukemailen fortsatt, og klikker meg jevnlig inn på hjemmesiden for å bli oppdatert på nytt stoff. Det har vært godt å følge med på informasjonen om at menigheten nå har fått lokalt bosatt prest («hurraluja!!» utbryter Jon) og at dere har gjennomført den planlagte oppgraderingen av kjøkkenet. Aller mest varmer det mitt hjerte å se bilder med ungdommer og studenter som fortsatt er med og leder og deltar i fellesskapet! 

– Hva har du selv gjort etter Trondheim-tiden?

– Jeg jobber jo som menighetsrådgiver i kirken vår, og kjenner at jeg er privilegert som får reise og treffe mennesker i hele landet. Jeg får høre deres fortellinger og erfaringer, og får selv delta inn i prosessene med å stille spørsmål og gi input til jobbing med utviklingsprosesser. Det er helt nødvendig for utviklingen, og for ikke å sette seg fast i det gamle som ikke lenger gir noen resultater, sier Jon. Han har dessuten nå en lignende deltidsstilling i Larvik som han hadde i Trondheim, og fra denne høsten har han også ansvar for Metodistkirkens satsning på menighetsplanting/nye trosfellesskap. 

– Jeg har også tatt en utdanning/sertifisering som John Maxwell Speaker/Trainer/Coach, og gjort ferdig utdanningen som NaMu veileder. Dette har vært viktig for å kunne være en ressurs for andre, og i den egenskapen gleder jeg meg til å jobbe videre sammen med dere i Trondheim, sier Jon Løvland.

Jon ble intervjuet for hjemmesiden av Ole-Einar (Andersen)