Vi skal ikke bli høye på oss selv

– Det kan innimellom virke som om noen har fått mer av både nåde og gaver/utrustning enn meg. Men Guds garanti er klar: «Min nåde er nok for deg», understreket menighetsrådgiver Jon Løvland i sin preken på høstoffergudstjenesten 20. oktober. Meningen med Guds gaver er dessuten ikke at jeg skal bli «høy» på meg selv; gavene er gitt til fellesskapet, sa han. 

Vi var omkring 50 på høstoffergudstjenesten, og det var stas å se og høre Jon Løvland igjen, som var knyttet til Trondheim som menighetsutvikler i to år (2014-16).  For første gang på en stund var kirkebandet vårt i aksjon, og forsangs/lovsangsgruppa var godt «bemannet» – av bare kvinner! 

Guttorm (Tysdal) hadde søndagsskole igjen, og det var et flott syn da han og 10-12 unger satte kurs fra kirkesalen og opp den mørke, knirkende og spennende vindeltrappa til det nyoppussede og flotte kirkeloftet. Det nye søndagsskoleprosjektet vårt, «tårnseilerne», er definitivt flyvedyktig! 

Unngå sammenligning

Pastor Christina Thaarup ledet gudstjenesten, og hadde «koffert-stunden» med barna i forkant av søndsgsskolen. Tema for Jon Løvlands preken var «Nåde&Gaver». Han startet med å åpne mobiltelefonen sin, og fikk med håndsopprekning bekreftet at flertallet av menigheten, i likhet med ham selv, har en Facebook-profil.

Jon påpekte hvordan liv og hendelser på Facebook gjerne er «pyntet på» for å framstå så vellykket og flott som mulig. Han advarte mot å fristes til å måle seg mot andre, basert på Facebook-innlegg.

– Slike sammenligninger tærer på oss. Det kan føre til misunnelse og mindreverdsfølelse, og innimellom en tilfredsstillelse når vi en sjelden gang registrer at noen ikke lykkes, sa Jon. Noen ganger kan det oppleves slik i kirke og menighet også. Det kan se ut som om noen har fått mer nåde og bedre gaver og utrustning fra Gud enn meg. Slikt kan føre til misunnelse og tvil. 

– Men Guds løfte er en garanti: «Min nåde er nok for deg», sa Jon. Uansett hvilken utrustning eller talenter du har, så er Guds nåde nok.

– Vi er alle skapt unike, i Guds bilde, med vår egen unike utrustning. Jesus vil ikke at vi skal bry oss om de andre, men sier til hver enkelt av oss: «Følg meg.» Du er god nok som du er. Vi skal ikke misunne hverandres gaver, men bruke de vi har fått. Og Gud gir oss ikke gaver for at vi skal bli «høye på oss selv», understreket Jon; meningen med gavene er at de er gitt til fellesskapet.

Prøve og feile!

Vi lykkes ikke alltid med alt, og vi kan snuble og feile. Det gjorde Peter (disippelen) også; men selv da det gikk skikkelig skeis med Peter, og han forrådte Jesus tre ganger, ga Jesus ham ny aksept og tillit. Da Jesus møtte Peter ved Tiberiassjøen etter oppstandelsen, stilte han tre ganger spørsmålet «elsker du meg?», og fikk tre ganger svaret han ønsket; «Ja Herre, du vet jeg har deg kjær».  Og Jesu respons var: «Følg meg». Peter ble gitt ny tillit.

– Det kan vi lære mye av. Vi må som kristne og menighet bli flinkere til å prøve og feile, og vise hverandre raushet på det. Slik som den rausheten dere viste meg da jeg første gang kom til Trondheim for fem år siden; la den rausheten fortsatt prege dere som menighet, oppfordret Jon Løvland.

Gudstjenesten ble avsluttet med nattverd kombinert med lystenning og skriving av bønnelapper. Både lysgloben og bønnekrukken ble full.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i Wesleysalen, og mange benyttet samtidig anledningen til å se det nye kirkekjøkkenet!

Gudstjenestereferat og foto v/ Ole-Einar (Andersen) – og et knippe tanker fra Jons preken slik Ole-Einar hørte den…