All grunn til å takke

«Takkedagen» levde opp til navnet. På gudstjenesten 17. juni hadde vi sannelig all grunn til å takke; aller mest for tre nye, assosierte medlemmer i menigheten vår! Vi takket også pastor Kjell Werner Rødder og menighetsrådgiver Jon Løvland for deres tjeneste i og for menigheten med et Gullvåg-trykk og nyskrevet salme. Og takkedagen fikk mer preg av  et håpefullt «på gjensyn» enn et endelig «farvel»!

Tonen ble slått an allerede under postludiet, da de tre nye, assosierte medlemmene deltok i åpningsprosesjonen og bar bibel, nattverdsbrød og -vin fram til alterringen.  Diana og Paolo  fra Italia, og Tamisha Kindberg fra Antigua ble presentert for menigheten av pastor Kjell Werner Rødder. Tamisha er metodist fra sitt opprinnelige, karibiske hjemland, men kom til Trondheim sammen med sin svenske ektemann og deres to sønner. Diana tilhører en evangelisk menighet og Paolo er katolikk.

Det var jobber i forskningsmiljøet i Trondheim som brakte både Pisciella’ene og Kiberg-familien til byen. De fant kirken via hjemmesiden vår. I løpet av det siste året har vi lært dem å kjenne som meget aktive, sosiale og engasjerte folk som allerede har bidratt  meget positivt til menighetsfellesskapet vårt. Flott at det internasjonale preget på Trondheim menighet stadig forsterkes! Det har vi godt av!

Gullvåg-trykk og salme

På takkedags-gudstjenesten som samlet over 40 (tross gryende ferietid), fikk pastor Kjell Werner Rødder og menighetsrådgiver Jon Løvland meget fortjent takk for innsatsen fra personalkomiteens leder Sissel Johansen.

I tillegg til gode ord fikk Kjell og Jon overrakt hver sitt grafiske trykk (etsning) signert kunstneren Håkon Gullvåg, med nattverden som motiv. Et motiv som blant annet knytter an til pastor Rødders stadige understrekning av Guds alleomfattende nåde og at det skal være plass for alle ved bordet, og til fenomenet «myldremiddag» som Jon lanserte da han kom til Trondheim, og som annenhver uke samler menigheten til måltidsfellesskap.

Vel fortjent takk fikk også vår trofaste og dyktige organist Takako ueno som stadig høyner gudstjenestene med sitt spill.

HG-nattverdtrykk1

En takk lå også i salmen «Raus og romslig er Gud nåde», som Ole-Einar Andersen hadde skrevet til denne dagen, inspirert av det vi har hørt og fått oppleve som menighet gjennom årene med Kjell Werner og Jon. (salmen gjengis på slutten av denne saken)

Kjell og Jon på sin side, takket blant annet for seg med å dele ut en blomst til hver eneste gudstjenestedeltaker før vi gikk ned til en kirkekaffe med ekstra kakefaktor!

Hva har du i huset?

I sin preken med temaet «Trygg i Guds hånd», tok pastor Kjell Werner Rødder utgangspunkt i bibelfortellingen om enken i Sarepta- En tekst som tegner bilde av en meget alvorlig situasjon for en liten familie. Det var krisetid. De var truet av undergang; enken kunne bli tvunget til å selge sønnene sine som slaver for å dekke gjeld.  Enken søkte hjelp hos profeten Elisja for å finne en vei ut av en desperat situasjon hun ikke så noen løsning på. En ryggmargrefleks hos en from jøde; å søke Gud – og regne med Gud under alle livets forhold. Og den lille oljeskvetten hun hadde igjen, ble nok til å fylle utallige kar – olje hun kunne selge for å dekke gjelden og redde sønnene fra slaveri.  (les hele den fascinerende fortellingen selv i 2. Kongebok 4:1-7 )!

– Vi har lett for enten å gjøre troen til en ren intellektuell øvelse og havne i ørkesløse tankespinn, eller så identifiserer vi troen med følelser og opplever at troen kjører berg-og-dalbane i takt med svingningene i følelseslivet vårt. Nå har Gud gitt oss evnen til både å tenke og føle. Troen kan ikke frikobles fra verken tanke eller følelser.  Men tro henger også sammen med handling, understreket pastor Rødder.

– Enken i Sarepta fikk konkret anskuelsesundervisning om sammenhengen mellom tro og handling, påpekte pastor Rødder. Profeten kom henne i møte med ordene: «Hva har du i huset?» Hvilken tillitserklæring! Noe har du vel, som du og Gud kan bruke, om det er aldri så lite. – Hva har du i huset, er et viktig spørsmål også for menigheten. Hva rår vi over? Hva kan vi og Gud bruke for å skape en framtid? Vi får grave det fram, ta det i bruk og stole på de gaver Gud har betrodd oss, sa pastor Rødder.

– Å sette det vi har, det vi rår over, i virksomhet kan bringe mange overraskelser – også i Guds rike.  Kanskje er vi ofte for beskjedne på Guds og egne vegne. Og vi har et løfte over vårt liv og vår tjeneste: han som kaller, utfordrer og gir oss oppdraget, han har lovet å være med oss hver dag.

– Det kan være et vågespill, men den som intet våger intet vinner. Slik vokser og modner troen, sa pastor Kjell Werner Rødder.

takk'18-20

Raus og romslig

Her er teksten til salmen «Raus og romslig er Guds nåde» som hjemmesidens redaktør skrev til takkedags-gudstjenesten. Etter «debuten» i Trondheim er salmen nå til fri disposisjon for alle som ønsker det. Flere menigheter har allerede varslet at de vil ta den i bruk – jo flere jo bedre!

1) Raus og romslig er Guds nåde, den som ingen grenser vet.

Hans rettferdighet er både full av håp og kjærlighet.

La oss bringe nådens budskap, gjør troverdigheten stor!

La vår kirke bli et redskap for Guds frelsesplan på jord.

 

Refreng:

Gud til oppbrudd du oss fører, skap i oss en hellig trang:

«Åpne hjerter, sinn og dører!» Vekk fra fordommer og tvang!

 

2) Gud, du frelser til forvandling, du befrir fra død og dom,

kaller oss til hellig handling, ber oss si til alle: kom!

For Guds nåde gjelder alle uten forbehold og krav,

den kan håp og tro framkalle, her – og bakom død og grav.

(Refreng)

3) Fri oss i fra selvgod trygghet, gi oss vågemot og tro!

Gjør oss lydhøre for kallet: rive murer, bygge bro.

La oss freidig proklamere frihet i fra skyld og skam.

Slik kan verden konstatere at Guds rike bryter fram.

(Refreng)

4) Gud, som springer oss i møte! Krist, som gir oss livets vann!

Må vi aldri noen støte vekk fra det som frelse kan.

Helligånd, du livets giver; gi oss troens rastløshet,

og til alle si at Gud er ubetinget kjærlighet.

(Refreng)

 

Melodi / noter:Salmen synges til en meget sangbar melodi fra den gamle «Paderborn Gesängbuch»(1765). Du finner noter for vers og refreng på denne dropbox-linken: Raus og romslig – noter

(Melodien finnes også i Norsk Salmebok (Dnk)  nr. 345. NB: For å få noter nok til refrenget i «Raus og romslig», må siste halvdel av denne melodien spilles to ganger )