Nå blir det søndagsskole på kirkeloftet

– Jesus pekte på barna som forbilder i troen og satte dem i fokus. Da er det viktig at også vi satser på barna, og gir dem lyst til å komme til kirken, sier Guttorm Tysdal. Søndag 15. september står han for oppstart av søndagsskole på kirkeloftet under gudstjenesten. 

Her blir det søndagsskole!

Guttorms motivasjon og drivkraft for å ta på seg dette viktige oppdraget, er soleklar: – Jeg vil at alle småbarnsfamilier, barn og voksne, skal oppleve gleden ved å ville dra til kirken på søndag, kose seg i kirke, og ville tilbaketil kirken. For jeg tror nok jeg har mange med meg når jeg sier at det kan være et forferdelig slit, hvis det ikke er et godt opplegg for barna, sier Guttorm.

Fortelling, undring og sang

– Hva blir innholdet i søndagsskolen vår?

–  Jeg hadde ett krav til å påta meg oppdraget – at vi må ha et fast opplegg. Derfor satser vi på det anerkjente «Sprell Levende», som noen sikkert kjenner til. Det innebærer stor variasjon i opplegg og utstyr. Vi vil nok særlig fokusere på fortelling, undring, oppdrag og sang, forteller Guttorm. 

Et slikt fast opplegg hjelper til å skape en trygg ramme rundt hver samling, og gjør det også enklere for flere å «steppe inn», sier Guttorm som har sikret seg Hannah (Burkeland), Ellisiv (Sivertsen), Trygve (Sivertsen) og Bjørn-Gunnar (Andersen) som medledere og støttespillere.

Guttorm har også hatt et møte med kretskonsulenten i «søndagsskolen.no» (Jon Øyvind Vik-Haugen) oppe på kirkeloftet, hvor opplegget og planene ble gjennomgått. Vik-Haugen ble begeistret for det renoverte rommet, og for oppstart av søndagsskole. 

– Jeg har lenge ønsket å kunne være med å bidra i Metodistkirken igjen, forteller Guttorm. Vi er nå over i en fase der vi kan tillate oss å ta på oss litt ekstra oppgaver. Vi kjenner det har manglet en viktig brikke i familielivet, og derfor vil vi starte søndagsskole også for våre barns skyld. 

Raus og åpen menighet

– Jeg opplever Metodistkirken i Trondheim som utrolig raus, åpen og gjestfri. Den er allerede et godt sted for småbarnsfamilier, og menigheten trenger enda flere slike, nå og framover. Et søndagsskoletilbud kan forhåpentlig bidra til det. Metodistkirken i Trondheim har tradisjon for søndagsskole og fokus på barn, og potensialet er stort. Jeg kjenner at jeg gleder meg til oppdraget, sier Guttorm.

Han går for en «forsiktig start», med søndagsskole én søndag i måneden. På lengere sikt er målet søndagsskole på hver gudstjeneste som ikke er lagt opp som en familiegudstjeneste.

Søndagsskolen får navnet «Tårnseilerne (MiT)* , og skal ha tilhold oppe på det nyoppussede kirkeloftet. Der er det gjort en fantastisk innsats, med Bjørn Gunnar (Andersen) i spissen, og rommet framstår nå som innbydende for kreativ utfoldelse og bibelfortelling, mener Guttorm.

* Tårnseilerne (som også fantes i Palestina på Jesu tid) er en av verdens raskeste fugler. Den kan være i luftenes par måneder i strekk… Når den kommer så langt nord som til Trøndelag, tar den gjerne hvilepauser på høye hus i byen. Den trives godt på tårn, og slik sett passer vårt kirketårn bra. Der vil den være den trygg, og har god utsikt. På takkedagen i juni, klippet barna ut bilder av tårnseilere. De bildene finnes allerede på kirkeloftet, som er så nære kirketårnet vårt som vi kommer! På kirkeloftet er det også runde vinduer med spennende utsikt. Rent billedlig er tanken at søndagsskolen vår skal gi både utsikt og innsikt.

(For å kvalifisere for offentlig tilskudd, blir det en årlig deltaker/søndagsskoleavgift på 50 kroner.)

.