Å kjøkken med din glede…

Det nye kirkekjøkkenet og de nye toalettene er på plass, og har allerede vist seg å være en verdifulle oppgraderinger av kirkehjemmet vårt. Men ennå gjenstår en del før vi kan si det samme om økonomien… Derfor ber vi medlemmer og venner av kirka vår om en ekstra «kjøkken-julegave».

…så glad er vi, så glad er vi – og gladere vil vi gjerne bli…

Som «aksjons-juletreet» viser, har vi ved inngangen til advent fått ca. 150.000 kroner i gaver. Det er flott, og vi er meget takknemlige for og til alle glade givere. Kjøkken og toalett har gjort kirka vår vesentlig mer funksjonell og tiltalende, og setter oss bedre i stand til å utføre vårt oppdrag og kall som en åpen, inkluderende og utadrettet kirke i sentrum av Trondheim. Med tanke på hvor viktig dette er, er det med stor frimodighet menigheten ber medlemmer og venner om å gi en ekstra julegave til kjøkkenaksjonen.

NB: Har du ennå ikke sett resultatet av høstens omfattende byggearbeid, anbefaler vi absolutt en tur innom kirka i adventstiden!

Du kan støtte kjøkkenprosjektet på ulike måter:

SKATTEFRI GAVE:  Det er for eksempel ennå tid til å gi en skattefri gave med effekt for skatteåret 2019. Da må du gjøre betalingen til bankkonto: 8220 02 83739 (en av Metodistkirken i Norges kontoer)  og merke betalingen: «Kjøkken – Trondheim».  (For å bli godkjent som skattefrie gave, er minimumsbeløpet 500 kroner, mens maksgrensen er 50.000 kroner…) NB: Og når 2020 kommer, er det bare å fortsette å gi skattefritt….

VIPPS! Uten skattefritak kan du «vippse» et beløp til Vipps-nr. 107849 (merk «kjøkken») eller betale rett inn på menighetens konto: 8220 02 83593  (merk «kjøkken») I tillegg går overskuddet fra Myldremiddagene til kjøkkenaksjonen, så kom og spis…! (sjekk kirkekalenderen)

Rehabiliteringsprosjektet, som var planlagt å koste ca 750.000 kroner, ble noe dyrere enn opprinnelig anslått. Med de aller fleste regninger/fakturaer betalt, er det nå regnskapsført utgifter på ca 805.000 kroner (ex. mva). Sammenlignet med kostnadene som ble anslått for Årsmøtet/Menighetskonferansen 2018, er det en en overskridelse på ca 7,5%. Det regner menighetsrådet som meget akseptabelt for oppgradering av et gammelt bygg hvor det alltid vil være usikkerhet og overraskelser knyttet til hva som dukker opp når det gamle rives. Hovedårsaken til overskridelsene er knyttet til merarbeid på kjøkkenet med riving av tykke mursteinsvegger etc.

Bildene under viser hvor utrolig flott det er blitt, noen glimt fra gammelkjøkkenet, og litt av det som er gjort…