Tenn lys – det er advent! (I)

Adventstiden er over oss med alt hva det innebærer av innkjøp, arrangementer og samvær. Alt sammen på godt og vondt. Gledelig og frustrerende på en og samme tid.

Advent, som betyr «Herrens komme», er også en tid der det tennes lys. Både ute og inne. Elektriske lys på trær og langs hustakene ute. Stjerner i vinduet inne som skal minne oss om Betlehemsstjernen som visste veien til Jesus for både hyrdene på marken og de vise menn på vandring. Og fire lys i adventskransen, eller staken, eller fatet eller hva du nå bruker hjemme hos deg som nedtelling til julehøytiden.

Har du noen gang tenkt på hva de fire lysene symboliserer? Hva det er vi tenner lys for? Internettet har litt forskjellige svar på det. Én legende om de fire adventslysene sier én ting om lysene. Et adventsdikt skrevet av en dame som heter Inger Hagerup sier noe annet. Og Eyvind Skeies adventssalme byr på en tredje forklaring.

Lengsel, håp, glede og fred

Jeg har valgt å la mine adventsrefleksjoner ta utgangspunkt i at lysene står for det samme som i Inger Hagerups dikt «Advent»,  men i en annen rekkefølge enn hun har, slik at det blir: lengsel, håp, glede og fred.»

Søndag er det 1. søndag i advent og da skal vi tenne det første lyset. Lengslens lys. I en ordbok jeg fant, også på internettet, beskrives lengsel som «et ønske/en følelse av savn/å lengte etter noe». Alle bærer vi lengsler inni oss. 

I salme 27 i Salmenes bok i bibelen deler salmisten en av sine lengsler med oss i vers 4:

«Én ting ber jeg Herren om, dette ønsker jeg: å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel.»

I en kjent julesalme synger vi i siste vers om troens lengsel:

«Jeg gjerne palmegrener vil om din krybbe strø, for deg, for deg alene jeg leve vil og dø.
Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund, at du er født her inne i hjertets dype grunn.»

Gud har hørt din lengsel

Hvilke lengsler fyller ditt hjerte og sinn nå som adventstiden nærmer seg? Ønsket om en ikke alt for hektisk desember tid? Savnet etter en du ikke lenger kan dele adventstiden sammen med? Har din lengsel med din tro å gjøre? Er den om din familie eller dine venner? Folk, du ikke ser så ofte som du skulle kunne ønske det? Har dine lengsler noe med din jobb, din utdannelse, din fremtid å gjøre?

Prøv og ta deg tid i løpet av de neste dagene til å sitte ned ved adventslysene. Tenn det første lyset og del din lengsel med lyset og med Gud. Sitt ved lyset en liten stund og vit at Gud har sett deg og hørt din lengsel.

Med ønsket om en velsignet

1. søndag i advent til oss alle,

Christina Thaarup