Lyset jaget mørket!

«Lys i mørket» var tema for gudstjenesten 15. desember. Og med Lucia-opptog, «bli-med-dansen» og bønnevandring, tok lyset nok en gang en suveren seier over mørket – selv om vi sterkt nærmet oss årets mørkeste dag.

Ettersom gudstjenesten fant sted bare to dager etter Lucia-dagen, ble den innledet med en Lucia-prosesjon rundt i et mørklagt kirkerommet. Men overalt hvor prosesjonen gikk, måtte mørket vike for lysene som barna bar. Og enda lysere ble det da pastor Christina tente det tredje adventslyset – for glede. 

Gudstjenesten var planlagt og ble ledet av Synnøve Sivertsen. Da barna samlet seg rundt kofferten ble lyset slukket i kirken igjen, men straks koffertlokket ble åpnet, flommet lyset opp fra mange batteridrevne telys. – Det er ikke mørket som kommer ned i kofferten, men lyset fra kofferten stråler ut i rommet. Mørket vinner nemlig aldri over lyset, understreket Synnøve.  Og i den mørkeste mørketida, understreket hun også at vi kan og bør være lysglimt for hverandre. Også dagens salmer var med på å understreke lysets makt – ikke minst Sindre Eides flotte «Se mørket vinner aldri over lyset».

Før bønnevandringen, som var dagens preken, kastet både barn og voksne seg ut i «bli-med-dansen» for å understreke at alle er inkludert og skal få del i fellesskapet og lyset. Bønnevandringen hadde en rekke tankevekkende og fine poster; blant annet ble det limt sammen en «fellesskapslenke» hvor folk skrev navnet sitt på hvert sitt ledd i lenken – som etter gudstjenesten ble hengt på juletreet som da ble pyntet. Og ved alterringen kunne de som ønsket det, motta velsignelsen fra pastor Christina. 

Takako understreket med sitt orgelspill dagens tema om lys i mørket. Sylvi L. og Arvid Strømme var kirkeverter og Trygve Sivertsen styrte teknikken.

Gudstjenestereferat og foto v/ Ole-Einar Andersen