FRA OPERA TIL SALME – OG DRONNING-BEGRAVELSE

Etter Dronning Elizabeths eget ønske, ble metodistsalmen «Love divine» sunget under hennes begravelse i Westminster Abbey 19. september. . Det er en av Charles Wesleys mest elskede salmer, er kanskje litt overraskende inspirert av en sang i operaen King Arthur.

Denne Wesleysalmen er åpenbart blant den britiske kongefamiliens favoritter. «Love divine» ble også sunget ved bryllupet da (den nye kongen) Charles giftet seg med (nå dronning) Camilla i 2005. Salmen ble også sunget i bryllupet til daværende Prins William og hertuginne Kate ( nå prins og prinsesse av Wales) i april 2011. (foto under)

Dronning Elizabeths begravelse har vært planlagt i flere tiår og innholdet i seremonien er blitt oppdatert ved en årlig gjennomgang. Dronningen selv har aktivt tatt del i dette, og skal ha godkjent hvert innslag i detalj. Hun har derfor helt sikkert personlig ønsket at Wesleys  «Love divine» skulle synges. Salmen har opprinnelig fire vers, men som så ofte er det bare tre som synges. Slik også i begravelsen, så slik ville hun nok ha det. (Vers 2 i originalen er utelatt)

Metodismens store salmedikterCharles Wesley skrev over 6000 (!) salmer. Alle slett ikke like gode, men mange har fått stor betydning og gjennomslag langt utover Metodistkirkens grenser. «Love divine» er en av disse, og kan i utbredelse konkurrerer med «Amazing Grace».

Fra operaen King Arthur

«LOVE DIViNE» ble først publisert i Wesleys «Hymns for those that Seek, and those that Have Redemption» (Bristol, 1747.

Interessant er det at salmen framstår som en «kristeliggjøring» av sangen «Fairest Isle» som kjærlighetsgudinnen Venus synger i 5.akt av operaen «King Arthur av John Dryden (libretto) og Henry Purcell (musikk) fra 1691.

Det er ingen tvil om at Wesleys åpningsstrofene i første vers er modellert over denne operateksten av John Dryden:

         Fairest Isle, all Isles Excelling,
    Seat of Pleasures, and of Loves;
    Venus here, will chuse her Dwelling,
    And forsake her Cyprian Groves.

Wesley skrev:

    Love Divine, all Loves excelling,
    Joy of Heaven to Earth come down,
    Fix in us thy humble Dwelling,
    All thy faithful Mercies crown;

I Drydens tekst velger kjærlighetsgudinnen Venus øya England (den vakreste øya) fremfor sitt hjemland Kypros; i Wesleys hymne blir den guddommelige kjærligheten selv bedt om å velge menneskehjertet som sin bolig fremfor sin opprinnelige himmel.

Wesleys originaltekst har vært gjenstand for teologiske diskusjoner og endringer, særlig med tanke på hvor ren/syndfri/helliggjort mennesket kan bli.  For eksempel er Wesleys strofe «Finish then thy New Creation» (vers 4) ofte erstattet med «Carry on thy (or ‘the’) new creation,»

På samme måte er strofen «Pure and sinless let us be» gjerne blitt nedtonet og gjort litt mindre kategorisk slik  «Pure and holy let us be»,

Wesleys salme hadde fire vers.  I Salmeboken for Metodistkirken i Norge brukes bare tre vers i biskop Karl Marthinussens (ganske frie) oversettelse fra 1939.

Vi bringer her Wesleys originaltekst og den norske oversettelsen: ( NB: Vers 2 ble ikke sunget i begravelsen)

Love divine, all loves excelling, 
joy of heav’n, to earth come down,
fix in us thy humble dwelling, 
all thy faithful mercies crown.
Jesus, thou art all compassion, 
pure, unbounded love thou art.
Visit us with thy salvation;
enter ev'ry trembling heart.

Breathe, O breathe thy loving Spirit
into ev’ry troubled breast.
Let us all in thee inherit, 
let us find the promised rest.
Take away the love of sinning; 
Alpha and Omega be.
End of faith, as its beginning, 
set our hearts at liberty.

Come, Almighty, to deliver, 
let us all thy life receive.
Suddenly return, and never, 
nevermore they temples leave.
Thee we would be always blessing, 
serve thee as thy hosts above,
pray, and praise thee without ceasing, 
glory in thy perfect love.

Finish, then, thy new creation; 
true and spotless let us be.
Let us see thy great salvation 
perfectly restored in thee.
Changed from glory into glory, 
till in heav’n we take our place,
till we cast our crowns before thee, 
lost in wonder, love and praise.

Og her er biskop Marthinussens oversettelse: (nr. 470 i Metodistkirkens salmebok)

Kjærlighet som ei har like,
med Guds sønn kom til oss ned
Nå Guds nådes kongerike
Er i blant oss med sin fred.
Jesus livets lys og kilde,
Synd’res håp og salighet,
Vi i dine øyne milde
Ser Guds dyp av kjærlighet.

Kom, Allmektige, besøk oss
I vår nøds- og trengselstid.
Himmeldrott, se snarlig til oss,
Styrk oss til din egen strid!
All vår lengsel er å være
Deg et tempel natt og dag.
Takk og ære deg frembære
Lovsang i hvert hjerteslag.

Alt hva synden har lagt øde,
Reise du på ny i glans.
Liv du kalte fram av døde,
Krone du med seierskrans!
I ditt åsyns lys forklaret,
Fylt av himlens salighet,
Blir oss evig åpenbaret
Frelsens hav av kjærlighet.

Én kommentar

 1. Ivan

  Og melodien Blaenwern av W P Rowlands er walisisk – dronningen ønsket jo å fremheve de ikke-engelske deler av UK. «The Lord’s my shepherd» 0g melodien Crimond er skotsk.

  Liker

Kommentarer er stengt.